รหัสผลิตภัณฑ์ Windows 7

microsoft windows 7 home premium, สติ๊กเกอร์ Windows 7 coa, รหัสเปิดใช้งานสุดยอด w7.