ซอฟต์แวร์ Microsoft Windows

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ microsoft ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ microsoft, microsoft computer software, ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการไมโครซอฟท์.