แผนที่เว็บไซต์
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
รหัสคีย์ Microsoft Office 2019
รหัสผลิตภัณฑ์ Windows 8.1
รหัสผลิตภัณฑ์ Windows 7
คีย์ OEM ของ Windows 10 Pro
ซอฟต์แวร์ Microsoft Windows
รหัส Microsoft Office 2016 Pro
Microsoft Office 2013 Pro
Microsoft Office 2010 Pro
กล่อง Microsoft Office ขายปลีก
Win Server 2008 R2 Enterprise
มาตรฐาน Windows Server 2016
มาตรฐาน Windows Server 2012 R2
สติ๊กเกอร์ลิขสิทธิ์ COA
ซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิกของ Adobe